در حالی که بر عکس دوشنبه های قبلی امروز برنامه نود پخش نمی شود اما بحث در خصوص سرنوشت نود و آینده کاری فردوسی پور بسیار زیاد است.

در حالی که عادل همین چند روز قبل از رساله دکترای خود دفاع کرد و در مراسمی خود را فرزند رسانه نامیده بود امشب برنامه نود لو رفت. 

در همین خصوص نوید استاد رحیمی یکی از عوامل برنامه نود درباره آیتم های برنامه نوشت: 

 عذرخواهی میکنم شخصا از علیرضا بیرانوند و طرفداران پرشمارش بابت پخش نشدن آیتم ویژه اش. خیلی دلم می سوزد. این آیتم تاریخی می شد.

 عذرخواهی دومم از تیمهای لیگ دویی هست که می خواستیم امشب حق ضایع شده آنان  را پس بگیریم و آماده این کار بودیم ولی نشد.