بستگان فرد مهاجم در هلند گفته‌اند که «گؤکمن تانیش» شهروند ترک، به دلایل خانوادگی به یکی از نزدیکان خود در قطار شهری اوترخت تیراندازی کرده و پس از آن نیز افرادی را که سعی داشته‌اند به قربانی کمک کنند، هدف قرار داده است.

تیراندازی امروز در اوترخت هلند دست‌کم سه کشته برجای گذاشت.

هنوز غیرتروریستی بودن این حادثه از سوی مقام‌های رسمی تایید نشده است.