الکساندر فَن در بِلِن رئیس جمهوری اتریش در گفت‌وگو با روزنامه آلمانی "دی ولت" گفت: اروپایی‌ها نباید هرگاه ترامپ ساز زد، برقصند.

بر اساس گزارش دویچه وله ، وی به عنوان نمونه به برجام اشاره کرد که با موافقت ایالات متحده تنظیم شد اما آمریکا در دولت ترامپ از این توافق خارج شد.

به اعتقاد رئیس جمهوری اتریش، آمریکا از این توافق‌نامه "بدون هیچ دلیلی" خارج شده و در ادامه هم از شرکت‌های اروپایی با تهدید تحریم خواسته که دادوستد با ایران را متوقف کنند. فن در بلن این خواست آمریکا را "زیاده‌خواهی" توصیف کرده است.