به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت سکه بهار آزادی امروز با چهار هزار تومان افزایش به  ۴,۳۹۴,۰۰۰ (چهار میلیون و سیصد و نود و چهار هزار) تومان رسید. همچنین سکه امامی نیز پس از افتی که داشت با افزایش قیمت همراه شد.

قیمت سکه امروز ۱۳۹۷/۱۲/۲۸

آخرین نرخ سکه بهار آزادی

امروز سکه بهار آزادی برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که سکه بهار آزادی که روز قبل تا ۴,۳۹۰,۰۰۰ (چهار میلیون و سیصد و نود هزار) تومان رسیده بود، امروز سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ مصادف با ۱۹ مارچ ۲۰۱۹ با رشد ۰.۰۹ درصدی به ۴,۳۹۴,۰۰۰ (چهار میلیون و سیصد و نود و چهار هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴,۳۹۴,۰۰۰ ۴,۰۰۰ ۰.۰۹ درصدی امروز
۴,۳۹۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰ ۰.۰۹ درصدی روز قبل
۴,۳۹۴,۰۰۰ ۲۳,۰۰۰ ۰.۵۲ درصدی ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ سکه امامی

 

سکه امامی، امروز به ۴,۶۵۹,۰۰۰ (چهار میلیون و ششصد و پنجاه و نه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۹۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴,۶۵۹,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ ۰.۹۶ درصدی امروز
۴,۶۱۴,۰۰۰ ۶۲,۰۰۰ ۱.۳۴ درصدی روز قبل
۴,۵۵۲,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰ ۱.۱۲ درصدی ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت نیم سکه امروز

 

امروز نیم سکه برخلاف افت قبلی خود رشد قیمت را تجربه کرد، به طوری که نیم سکه که روز قبل تا ۲,۴۴۹,۰۰۰ (دو میلیون و چهارصد و چهل و نه هزار) تومان رسیده بود، امروز سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ مصادف با ۱۹ مارچ ۲۰۱۹ - با رشد ۳.۹۲ درصدی به ۲,۵۴۹,۰۰۰ (دو میلیون و پانصد و چهل و نه هزار) تومان رسید.

آخرین قیمت ربع سکه

امروز ربع سکه برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد و به ۱,۶۴۷,۰۰۰ (یک میلیون و ششصد و چهل و هفت هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی، امروز به ۸۷۸,۰۰۰ (هشتصد و هفتاد و هشت هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۳.۴۱ درصدی داشته است.