«دولت تنهای تنهاست!» اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور این جمله را بیان کرده است. اما چرا او باید چنین سخن بگوید؟ البته او تنهایی را به دولت نسبت داده و نه تنها شخص رئیس‌جمهور اما برخی تمایل دارند که القا کنند رئیس جمهور تنهاست!

اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتمادملی گفت: آقای روحانی قطعا تنها نیست. اصلاح‌طلبان با تشویق و پیگیری‌های خود توانستند برای روحانی رأی جمع کنند و هیچ‌زمانی از رأی خود پشیمان نیستند؛ اگرچه اصلاح‌طلبان از برخی عملکردهای آقای روحانی نقد دارند چون دولت آقای روحانی در ابتدای چهار سال ریاستش زمان خود را برای اجرای برجام قرار داد که این موضوع به نتیجه هم رسید.

وی افزود: اینکه آقای روحانی توانست پرونده هسته‌ای ایران را در آن دوره به سرانجام برساند، نتیجه‌ای بسیار مهم بوده و جای قدردانی از روحانی وجود دارد، اما از این جهت که آقای روحانی در مرحله دوم ریاستش می‌توانست از اصلاح‌طلبان برای پیگیری مطالبات مردم در چیدمان دولتش استفاده کند و از ظرفیت، قابلیت و تجربه اصلاح‌طلبان استفاده کند، جای انتقاد وجود دارد؛ چراکه شاهد موضوعی عکس آن بودیم به این دلیل که دفتر رئیس‌جمهور تصمیم‌گیر نهایی بودند. به این ترتیب که تمام و کمال برخی از تصمیمات در دفتر آقای روحانی گرفته می‌شد و این موضوع باعث ناامیدی بخشی از اصلاح‌طلبان شد. کلیات اصلاح‌طلبان در راستای حفظ منافع ملی همچنان پشت آقای روحانی هستند و از او حمایت می‌کنند اما باید گفت در کنار همین حمایت‌ها بر عملکرد دولت نقدهای جدی اما منصفانه دارند.