این مرد جوان مدعی شد برادرش بر سر ارثیه خانوادگی با او اختلاف داشته و به همراه دو مرد نقاب دار قصد داشته وی را به قتل برساند. وی همچنین از سرقت صندوقچه اسناد و مدارک خانه موروثی مادرش خبر داد.

پس از این شکایت در بررسی‌های اولیه مرد جوان که مورد حمله قرار گرفته بود، گفت: من ساکن یکی از کشورهای اروپایی هستم و برای کارهای انحصار وراثت خانه موروثی مادرم به ایران آمدم. یکی از برادرهایم به‌نام کوروش با من اختلاف شدیدی دارد. او مدعی است که چون وضع مالی من خوب است نباید ارثی از خانه مادرم ببرم.

او ادامه داد: روز حادثه خانه یکی از برادرهایم میهمان بودم و خواهر کوچکم هم به خانه آمده بود. غروب که شد خواهرم تصمیم گرفت سری به خانه‌اش بزند و دوباره برگردد و برادر دیگرم هم او را همراهی کرد تا تنها به خانه نرود. من هم در این فرصت به حمام رفتم اما زمانی که از حمام بیرون آمدم کوروش را به همراه دو مرد نقاب دار دیدم.مرد جوان گفت: به محض دیدن من، مردان نقاب دار به من حمله کردند و شال‌گردنی را دور گردنم پیچاندند. کوروش هم به اتاق خواب رفت و صندوقی که در آن مدارک و اسناد ملک مادری‌ام بود را برداشت. من درگیر مردان نقاب دار بودم و سعی داشتم خودم را از دست آنها نجات دهم اما توانایی مقابله با آنها را نداشتم. در همین هنگام خواهرم وارد خانه شد و با دیدن مردان نقاب دار شروع به داد و فریاد کرد. برادرم کوروش و مردان نقاب دار، با دیدن خواهرم پا به فرار گذاشته و صندوقچه مدارک را هم با خود بردند.

با اعلام این خبر، پرونده به شعبه سوم دادسرای ویژه سرقت ارجاع شد. تحقیقات به دستور بازپرس قدیر احمدزاده برای دستگیری مردان فراری ادامه دارد.