عباس جعفری دولت آبادی در آخرین نشست شورای معاوان دادستان تهران در سال جاری با اشاره به اظهارات آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جدید قوه قضاییه مبنی بر مردمی بودن، انقلابی بودن، ضد فساد بودن، رفع مشکلات، اعمال قانون، تحقق عدالت، تکریم مراجعان، پناهگاه تلقی شدن دستگاه قضایی برای مظلومان و افزایش اعتماد به قوه قضاییه گفت: مبنای اقدامات رئیس قوه قضاییه تحول گرایی در دستگاه‌ قضایی است.

وی با تاکید بر ضرورت افزایش برنامه ملاقات‌های عمومی دادستان ها به برخی نارسایی‌ها اشاره کرد و گفت: مردم باید به دادستان، معاونان و قضات دادسرا دسترسی بیشتری داشته باشند و یکی از وجوه تحول در مردمی شدن دستگاه قضایی، این است که مردم حضور اجتماعی دادستان و سایر مقامات قضایی را به شکلی ملموس احساس کنند.

دادستان تهران در بیان ضد فساد بودن اقدامات دستگاه قضایی گفت: تحولاتی که رخ می‌دهد باید عملکردها را تغییر دهد و بتواند در از میان بردن ساختارهای ایجاد کننده فساد تأثیرگذار باشد.

وی گفت: به عنوان مثال، اطاله دادرسی الزاما به کمبود قاضی مربوط نیست؛ بلکه انقلابی بودن تحول به این معناست که در شیوه‌های مدیریت و همچنین رسیدگی به پرونده‌ها اتفاقات مناسبی رخ دهد. اینکه اوقات دادرسی محاکم تجدیدنظر استان تهران به سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ رسیده نمادی از مشکلات در حوزه اطاله دادرسی است.

وی با استناد به بیانات اخیر رئیس قوه قضاییه مبنی بر ضرورت ملموس بودن تحقق عدالت برای مردم، افزود: بخشی از این موضوع با گفت‌وگو و بخشی نیز با اقدامات و عملکرد مراجع قضایی رخ می‌دهد. باید این اقدامات برای مردم ملموس باشد هرچه این عمکردها موفق باشد، میزان تحقق عدالت افزایش می‌یابد.

جعفری دولت آبادی از سرپرستان دادسراها خواست تا تحول را از مجموعه‌های تحت تصدی خود شروع کنند و مبنای تحول، قانون و مقررات باشد.

وی با اشاره به لزوم تعیین تکلیف پرونده‌های معوقه، از معاونان دادسراها خواست تعداد این نوع پرونده‌ها را اعلام کنند زیرا به گفته او این موضوع از جمله مشکلات مرتبط با اطاله دادرسی است.

* توجه به چهارشنبه آخر سال 

دادستان تهران حوادث آخر سال از جمله چهارشنبه آخر سال و افزایش جرم سرقت را مورد توجه قرار داد و از معاونان دادسرا خواست با اتخاذ تدابیر لازم در جهت امنیت و آرامش شهروندان، این گونه امور را مدیریت کنند و قضات کشیک در شب چهارشنبه آخر سال در دادسراها حضور داشته باشند.

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به ضرورت برگزاری جلسه با پلیس برای پیشگیری از سرقت، گفت: سرپرستان دادسرا اقدامات و تمهیدات پیش­بینی شده از سوی پلیس در این زمینه را بررسی و توصیه‌های لازم را ارائه کنند. همچنین از اعطای مرخصی به سارقان حرفه‌ای خودداری شود.

وی تاکید کرد که در برخورد با هنجارشکنی‌های سازمان یافته هیچ مسامحه‌ای صورت نخواهد گرفت.

دادستان تهران با قدردانی از معاونانی که در اجرای طرح گشت‌های مشترک با دستگاه‌های دولتی نقش داشتند، این اقدام را مصداقی از حضور اجتماعی دادستان دانست که موجب شده تا سرپرستان دادسراها در پیگیری امور اجتماعی ممارست پیدا کنند.

* اقتدار دادستانی در مسائل اجتماعی و اقتصادی 

جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر رضایتمندی مردم از اجرای طرح مبارزه با گرانفروشی، ورود دادستانی را موجب افزایش اقدامات نظارتی از سوی مسئولان اجرایی دانست و خاطرنشان کرد: بخشی از اقتدار قوه قضاییه به نوع اقدامات بستگی دارد و بخش دیگر به گفتمان سازی و حضور اجتماعی مربوط می‌شود.

وی افزود: اقدامات معاونان دادسرا در برخورد با گرانفروشی و همچنین ایفای نقش در امر نظارت بر مراکز توزیع اقلام اساسی، اقتدار دادستانی را در ورود به مسائل اجتماعی و اقتصادی نشان می‌دهد که نباید نادیده گرفت.

جعفری دولت‌آبادی افزود: به همت و تلاش شبانه روزی همکاران، اقدامات دادستانی تهران در حوزه‌های اجتماعی مرتبط با وظایف دادسرا در مرکز توجه عموم قرار گرفته است و دادستانی تهران توانسته است در رفع مشکلات اجتماعی تأثیرگذار باشد.

وی حضور معاون دادستان در جلسات ستاد مرکزی تنظیم بازار را موفقیتی داست که توسعه همکاری میان دستگاه قضایی و دستگاه دولتی را در پی داشته و با تاکید به ضرورت مطالبه‌گری به موقع افزود: با این اقدام، دادستانی می‌تواند به موقع در جریان تصمیم‌گیری‌ مسئولان اجرایی قرار گیرد و اثرگذار باشد.