به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت طلا ۱۸ عیار و ۲۴ عیار امروز در بازار کاهش یافت. 

قیمت طلا

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

 

قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز مانند روز قبل با کاهش قیمت روبرو شد، به طوری که هر گرم طلا ۱۸ عیار که روز قبل تا ۴۱۷,۰۱۰ (چهارصد و هفده هزار و ده ) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ مصادف با ۱۷ مارچ ۲۰۱۹ - با کاهش ۰.۴۴ درصدی به ۴۱۵,۱۶۰ (چهارصد و پانزده هزار و یکصد و شصت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۱۵,۱۶۰ ۱,۸۵۰ ۰.۴۴ درصدی امروز
۴۱۷,۰۱۰ ۳,۱۷۰ ۰.۷۶ درصدی روز قبل
۴۲۰,۱۸۰ ۱,۱۵۰ ۰.۲۷ درصدی ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز

 

قیمت هر گرم طلا ۲۴ عیار امروز با کاهش ۰.۴۴ درصدی، از ۵۵۶,۵۴۰ (پانصد و پنجاه و شش هزار و پانصد و چهل ) تومان به ۵۵۴,۰۷۰ (پانصد و پنجاه و چهار هزار و هفتاد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۵۴,۰۷۰ ۲,۴۷۰ ۰.۴۴ درصدی امروز
۵۵۶,۵۴۰ ۳,۶۹۰ ۰.۶۶ درصدی روز قبل
۵۶۰,۲۳۰ ۱,۵۴۰ ۰.۲۷ درصدی ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت مثقال طلا امروز

 

قیمت هر مثقال طلا امروز با کاهش ۰.۴۴ درصدی، از ۱,۸۰۵,۰۰۰ (یک میلیون و هشتصد و پنج هزار) تومان به ۱,۷۹۷,۰۰۰ (یک میلیون و هفتصد و نود و هفت هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۹۷,۰۰۰ ۸,۰۰۰ ۰.۴۴ درصدی امروز
۱,۸۰۵,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰ ۰.۹۴ درصدی روز قبل
۱,۸۲۲,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۰.۱ درصدی ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند