در جریان جلسه علنی امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعضای شورای عالی توسعه فرهنگ قرآنی را انتخاب کردند. از ۱۲۳ رای اخذ شده اصغر مسعودی با ۹۱ رای از کمیسیون فرهنگی و علیرضا سلیمی با ۶۲ رای از کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی برای عضویت در این شورا انتخاب شدند.