احمد امیرآبادی فراهانی ظهر امروز در هفتمین جلسه شورای برنامه‌ریزی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، با اشاره به جمع‌آوری مراکز کمیته امداد در بخش‌های استان اظهار داشت: تجمیع این مراکز امر سنجیده‌ای نبود و نتایج خاصی نیز از آن تاکنون برای استان حاصل نشده است.

وی با بیان اینکه این طرح قرار بود به‌صورت پایلوت استانی ۶ ماه به‌صورت آزمایشی انجام شود، افزود: متأسفانه قبل از ارزیابی‌ها، اداره کل کمیته امداد در حال واگذاری ساختمان‌های این مراکز در بخش‌های مختلف استانی است.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ارزیابی‌های کمیته‌های ارزیابی نشان‌دهنده آن بوده که مردم و ساکنان بخش‌های استانی از تجمیع دفاتر کمیته امداد در شهرها و بخش‌های استان رضایتمند نیستند.