روسیا الیوم نوشت، پلیس فرانسه بر خلاف تظاهرات‌های پیشین که فقط در هنگام شب از گاز اشک آور استفاده کرد، این بار در روز از گاز اشک آور استفاده کرد.

خبرنگار روسیا الیوم گزارش داد، افراد نقاب‌داری که لباس سیاه بر تن داشتند، مغازه‌دارانی را که مغازه‌های خود را بسته بودند تهدید به شکستن شیشه‌های مغازه‌هایشان و آتش زدن آن می‌کردند. آنها همچنین روزنامه نگاران را به شکستن تجهیزات تصویربرداری‌شان تهدید کردند.

به دلیل شورش‌ها و ناآرامی‌ها و تخریب برخی از دارایی‌ها، حالتی از ترس بر خیابان شانزلیزه حکم فرما بود.

تعداد بیشتری از تظاهرکنندگان جلیقه زرد در مقایسه با هفته‌های گذشته تجمع کرده و به سمت نیروهای پلیس هر چه که در دست داشتند پرتاب می‌کردند.

نیروهای امنیتی نیز از تظاهرکنندگان جلیقه زرد خواستند تا از شانزلیزه خارج شده تا با "تخریبگران" برخورد کنند.