برانکو ایونکوویچ سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پس از حضور در ورزشگاه عضدی رشت از سوی هواداران پرسپولیسی حاضر در ورزشگاه تشویق شد.

* برانکو از وضعیت زمین چمن مصنوعی بازدید کرد و با دستیارانش چند لحظه‌ای در کنار زمین درخصوص وضعیت زمین و جو استادیوم به صحبت پرداخت.

* هواداران تیم سپیدرود بنرهایی در حمایت از تیم خود در ورزشگاه نصب کردند و تیم محبوب خود را تشویق می‌کردند.

* ترانه سپیدرود از بلندگوهای ورزشگاه برای هواداران پخش شد که مورد استقبال حاضران در استادیوم عضدی قرار گرفت.

* با توجه به ازدحام جمعیت در ورزشگاه یک پسر بچه پدر خود را گم کرده است.