سناتور«فریزر آنینگ» علی رغم کم سن بودن جوان، به وی حمله فیزیکی کرد که در فیلم مشاهده می‌کنید . سناتور فریزر حمله مرد استرالیایی به مسلمانان را واکنش یک مامور خودخوانده نامید!