به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت طلای ۱۸ عیار و ۲۴ عیار در بازار امروز پایین آمد.

قیمت طلا

 

قیمت اونس طلا امروز

قیمت هر اونس طلا امروز برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو شد، به طوری که هر اونس طلا که روز قبل تا ۱,۳۰۳ (یک هزار و سیصد و سه ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ مصادف با ۱۶ مارچ ۲۰۱۹ - با کاهش ۰.۰۷ درصدی به ۱,۳۰۲ (یک هزار و سیصد و دو ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۳۰۲ ۱ ۰.۰۷ درصدی امروز
۱,۳۰۳ ۴ ۰.۳۱ درصدی روز قبل
۱,۲۹۹ ۹ ۰.۷۱ درصدی ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت طلا ۱۸ عیار امروز

 

قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۴۱۶,۳۱۰ (چهارصد و شانزده هزار و سیصد و ده ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۹۲ درصدی داشت.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۱۶,۳۱۰ ۳,۸۷۰ ۰.۹۲ درصدی امروز
۴۲۰,۱۸۰ ۱,۱۵۰ ۰.۲۷ درصدی ۲ روز پیش
۴۲۱,۳۳۰ ۱۲,۷۰۰ ۳.۰۱ درصدی ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت طلا ۲۴ عیار امروز

 

قیمت هر گرم طلا ۲۴ عیار امروز با کاهش ۰.۸۳ درصدی، از ۵۶۰,۲۳۰ (پانصد و شصت هزار و دویست و سی ) تومان به ۵۵۵,۶۱۰ (پانصد و پنجاه و پنج هزار و ششصد و ده ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۵۵,۶۱۰ ۴,۶۲۰ ۰.۸۳ درصدی امروز
۵۶۰,۲۳۰ ۱,۵۴۰ ۰.۲۷ درصدی ۲ روز پیش
۵۶۱,۷۷۰ ۱۶,۹۳۰ ۳.۰۱ درصدی ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین قیمت مثقال طلا

 

قیمت هر مثقال طلا امروز با کاهش ۰.۹۴ درصدی، از ۱,۸۲۲,۰۰۰ (یک میلیون و هشتصد و بیست و دو هزار) تومان به ۱,۸۰۵,۰۰۰ (یک میلیون و هشتصد و پنج هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۰۵,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰ ۰.۹۴ درصدی امروز
۱,۸۲۲,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۰.۱ درصدی ۲ روز پیش
۱,۸۲۴,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰ ۳.۰۷ درصدی ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند