قیمت سایر واحدهای آپارتمانی مستقر در این منطقه به شرح زیر است:

هزینه خرید آپارتمان در منطقه اشرفی اصفهانی چقدر؟ +جدول