اسماعیل آذری طلبه مشهوری که در روستاها برای بچه ها کتاب قصه می خواند، در جدیدترین توئیت خود با اشاره به روستای دره کل از توابع استان کهکلویه و بویراحمد و به نقل از یک پیرمرد ساکن این روستا نوشت: «عملکرد روحانیت را نقد کرد، از اینکه روستا تلفن همراه آنتن نمی ده، گیرنده هاشون فقط سه شبکه می گیره شکایت کرد.

گفتم مسئول نیستم و به ندرت مسئولی را دیده ام

گفت زبان که داری

و من سکوت

چندی پیش معاون حقوقی رئیس جمهوربه یاسوج آمد عشایر به استقبالش آمدند و صدها گلوله به افتخارش شکلیک شد.»

آذری جهرمی وزیر ارتباطات نیز در پاسخ به این توئیت نوشت: ممنونم که صدای مردم این روستا را شنیدی و منتقل کردید.

بی زحمت از قول این آذری به آن ها بفرمایید تا شهریور ۹۸ اینترنت پرسرعت خواهند داشت.