محمدتقی صابری سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در جمهوری تاجیکستان در ملاقات با وزیر امور خارجه این کشور رونوشت استوارنامه خود را تقدیم کرد.