به گزارش رویترز، سازمان ملل متحد امروز-پنجشنبه- اعلام کرد برای کمک به پناهجویان و جنگ‌زده‌های سوری به چند میلیارد دلار کمک مالی نیاز دارد.

اداره مهاجرت سازمان ملل با اشاره به اینکه نزدیک به ۱۲ میلیون سوری در جریان ۸ سال جنگ داخلی آواره شدند، ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار کمک مالی برای آوارگان داخل سوریه و ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیارد دلار کمک مالی برای کسانی که به کشور‌های دیگر پناهنده شدند، درخواست کرد.

سازمان ملل سال گذشته نیز درخواست مشابهی ارائه کرده بود.