نتایج انتخابات چهارمین مجمع عمومی خانه احزاب به شرح زیر است:

حبیب‌الله بور‌بور، سید‌مهدی جولایی، امیر‌میثم نیکفر، سید‌محمد حسینی، فهیمه محمود‌زاده، حسن غفوری‌فرد، محمد‌مهدی مفتح، حجت ملکی، حسن پیرهادی، عبدالحسین روح‌الامینی به عنوان شورای مرکزی اصولگرایان و احمد کرمی و بهادر ولی‌زاده به عنوان بازرسان این جریان انتخاب شده‌اند.

شورای مرکزی اصلاح‌طلبان را نیز مهدی علیخانی، مصطفی کواکبیان، حسین کمالی، علی صوفی، شهیندخت مولاوردی، حسین کاشفی، فرج کمیجانی، احمد حکیمی‌پور، یدالله طاهر‌نژاد، فاطمه راکعی تشکیل دادند و علیظفرزاده و حمید بهمن‌زاده هم بازرسان این جریان سیاسی در خانه احزاب هستند.

همچنین محمد تبرائی، مهدی پور‌نامدار، جمشید ایرانی، قدرت‌علی حشمتیان، سیاوش میرزایی، محمد فومنی، محسن صفر‌پور، محمد نیشابوری، بهنود نادری و شهاب‌الدین صدر اعضای شورای مرکزی جریان مستقلین و سید صابر میر‌عطایی و جعفر خدا‌قلی زاده بازرسان مستقلین هستند.