مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان اعلام کرده است که این حادثه به علت نشتی در لوله‌های فرسوده اتفاق افتاد. یک دستگاه پراید، یک دستگاه سمند، یک تانکر آب و یک دستگاه اتوبوس در این حادثه آتش گرفتند و تعدادی از سرنشینان آنها کشته شدند. خوشبختانه اتوبوس فاقد مسافر بوده و راننده و کمک راننده آن زخمی شده است.