مجید آخوندی، معاون سیاسی سازمان صداوسیما در حکمی، محمدرضا چپریان را به عنوان قائم‌مقام معاونت سیاسی صداوسیما منصوب کرد.

او پیش از این مدیرکل اخبار خارجی، دبیر ستاد انتخابات سازمان، مشاور معاون سیاسی، مدیرکل پژوهش استان‌ها و خارج از کشور مرکز تحقیقات و قائم مقام اداره کل اخبار و برنامه‌های سیاسی جام‌جم بوده است.

همزمان رئیس خبرگزاری صدا و سیما نیز در حکمی حسن عابدینی قائم مقام خبرگزاری صدا و سیما را با حفظ سمت به عنوان سرپرست اداره کل اخبار خارجی منصوب کرد.