رضا صالحی امیری، رئیس کمیته ملی المپیک در جلسه مشترک روسای فدراسیون‌ها گفت: در سال ۹۷ با محوریت وزیر محترم ورزش مثل یک خانواده کنار هم بودیم و تلاش کردیم از نفسانیات و مسائل حاشیه‌ای پرهیز کنیم. باور داریم ورزش یک خانواده بزرگ است و هر خانواده یک پدر دارد که آقای سلطانی‌فر است و سایر اعضای خانواده باید در کنار هم هر کدام سهمی و مشارکتی را به عهده بگیرند.

وی افزود: باور داریم همه یک هدف مشترک داریم و برای رسیدن به این هدف همه باید نقدپذیر و داری شفافیت در رفتار و کردار و عمل باشیم. باور داریم اخلاق هدف غایی در ورزش است و کسب مدال‌های قهرمانی بستری برای رسیدن به این هدف است. هدف متعالی ما فرهنگی و اجتماعی کردن ورزش و تصویر نشاط ملی است. سال درخشانی برای ورزش ایران در رویدادهای مختلف بود و اگر درخششی بود همه پیروز شدیم و هر جا هم ناکامی بود همه مقصر بودیم. از آقای سلطانی فر درس گرفتم با صبر و تحمل به مسائل نگاه کنم. ما کمیته ملی المپیک را به نهادی برای تقابل با وزارت ورزش تبدیل نکردیم که خلاف اخلاق و اصول مدیریتی است  و سعی کردیم یک همراه خوب باشیم.

رئیس کمیته ملی المپیک خاطرنشان کرد: در سال ۹۸ با شعار انسجام و وفاق درونی به سمت درخشش بیشتر در رویدادهای بین‌المللی حرکت می‌کنیم و المپیک ۲۰۲۰ را با قدرت نشانه گرفته‌ایم. آقای خسروی وفا و مجموعه کمیته ملی پارالمپیک همراه و همنوا با ما حرکت کردند و باید این مجموعه بیش از پیش دیده و به آنها توجه شود. سرمایه‌های ورزش ایران همه در این سالن جمع هستند و بابت این سرمایه‌های ملی باید شکر نعمت کنیم. درسال ٩٧ باوفاق وانسجام حداکثری میان وزارت ورزش،کمیته ملی المپیک و پارالمپیک ورزش قهرمانی ایران کارنامه درخشانی داشته است. نقدپذیری، شفافیت، اخلاق محوری را سرلوحه کارخود قرار دادیم. هدف متعالی ما توسعه رویکرد فرهنگی و اجتماعی در ورزش قهرمانی است. وزیر محترم ورزش و تیم مدیریتی ایشان نقش بسیار موثری در این موفقیت‌ها داشتند.