این دیپلمات اسبق در گفت و گو با «انتخاب» همچنین ادامه داد: در فضای دیپلماتیک باید برای ‌برقراری تفاهم، دو طرف به دیدگاه و نظرات یکدیگر احترام بگذارند. به همین دلیل باید اشاره ‌کنم، سفر روحانی به شرطی می تواند آثار مثبتی داشته باشد که بین همه در داخخل کشور نظر و فهم مشترکی به وجود بیاید. در واقع اینطور نباشد که گروهی در داخل شعارهای احمدی نژاد در سیاست خارجی را آن هم همزمان با حضور رییس جمهور در کشور ‌عراق ادامه دهند. آیا در چنین فضایی می توانیم توقع داشته باشیم، عراقی ها با سیاست های ما همراهی و همصدایی کند که قطعا پاسخ «نه» است.‌

 

مجلسی افزود: عراق حتما دنبال این است تا با توجه به شرایطی که دارد، با ایرانی ها همکاری ‌کند. به هر حال آنها در شرایطی هستند که هنوز هم سایه آمریکایی ها روی سرشان سنگینی می ‌کند و با در نظر گرفتن اینکه ایالات متحده یکی از مشتریان بازار نفت عراق است، متوجه می ‌شویم که کشور همسایه نمی تواند با رفتارهایی تقابلی همکاری کند. البته ‌واضح است که آقای روحانی و دستگاه سیاست خارجی دولت برنامه هایی منطقی و منطبق با واقعیت را ‌برای کشور تعیین کرده اند و اینطور نیست که آنها با افراطیون یکصدا باشند.‌

او همچنین با اشاره به رابطه ایران و عراق اظهار داشت: دو کشور علاوه بر همسایگی، ‌تاریخ کهن مشترکی دارند و از یک دین تبعیت می کنند. همه اینها کافی است تا ایرانی ها برای ‌عراق شریکی مناسب باشند و عراق با ایران بتواند هدف های مشترکی را دنبال کند. به عنوان ‌مثال، در شرایطی که ایران از سوی آمریکا به شدت تحت فشار اقتصادی قرار گرفته است، مبادله ‌با عراق می تواند راهکاری بسیار مناسب برای برطرف کردن نیازهای تجاری ایرانیان باشد. اما به ‌یک شرط، کاری کنیم که عراق این ‌ذهنیت را نداشته باشد که همکاری ایران اثراتی منفی در رابطه اش با نظام بین الملل خواهد ‌داشت.

فریدون مجلسی در پایان اظهاراتش درباره دیدار رییس جمهوری با آیت الله سیستانی گفت: اینکه ‌آقای روحانی با شخصیت برجسته و ممتازی چون آیت الله سیستانی دیدار کرده است، باید گفت ‌که با توجه به روش آیت الله، این دیدار بسیار خوب است و حتما روحانی هم باید با توجه به مرام ‌و مشی ایشان، اعتدال و منطق گرایی را مثل ۵ سال و چند ماهی که از ریاستش بر دولت می ‌گذرد، اولی تر از هر طرح و برنامه دیگری بداند.‌