پاو با اعلام اینکه اتحادیه اروپا برای «برگزیت بدون توافق» آماده است، اعلام کرد: اتحادیه اروپا از همه طرف‌های مربوطه می‌خواهد برای برگزیت بدون توافق آماده شوند. بر عهده انگلیس است که راهی را برای خروج از این بن بست پیدا کند.

 

از سوی دیگر، پییر مسکوویسی، کمیسر امور اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه اعلام کرد تا ۲۹ مارس (نهم فروردین ۱۳۹۸) مذاکراتی در باره برگزیت وجود نخواهد داشت، انگلیس آخرین شانس خود را استفاده کرد. ­

 

او یک روز پس از رد شدن طرح توافق برگزییت در پارلمان انگلیس تاکید کرد: تا ۲۹ مارس (نهم فروردین ۱۳۹۸) مذاکراتی در باره برگزیت وجود نخواهد داشت، انگلیس آخرین شانس خود را استفاده کرد.