مجری «برنده‌باش» بعد از دریافت جایزه از جشنواره جام جم گفت: از مدیر با درایت شبکه سه تشکر می کنم ،اعتبار و آبرو من در این نوزده بیست سالی که در سینما و موسیقی و تلویزیون بودم لطف مردم بوده

کارکترم در «برنده باش» خیلی به شخصیتم نزدیک است؛ من در منزل با دوستانم هم همینم که در «برنده باش» می بینید

گلزار بیان داش خوشحالم که با حضور من در رسانه ملی ، مخاطبان زیادی به تلویزیون اضافه شد ،قرار است با برنده باش سالها در تلویریون باشم