دومین جلسه شورای عالی کار با موضوع تعیین افزایش حقوق و دستمزد سال ۹۸ شامگاه امروز (سه شنبه)در وزارت کار برگزار شد اما نتیجه ای در بر نداشت.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: نمایندگان کارگری و کارفرمایی در این جلسه نظرات خود را اعلام کردند که به دلیل تفاوت دیدگاه جمع بندی و نتیجه گیری حاصل نشد. 

اصغر آهنی ها افزود: کارفرمایان پیشنهاد دادند که افزایش حقوق کارگران با احتساب رشد نرخ تورم فقط در حداقل حقوق پایه کارگران محاسبه شود و این امر به سایر ردیف های دریافتی کارگران تعمیم داده نشود. 

وی تصریح کرد: پیشنهاد نمایندگان کارگری بر افزایش یک میلیون و ۸۹ هزار تومانی حقوق کارگران برای جبران فاصله میان درآمد و هزینه خانوار کارگران بود. 

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه اعضای سه جانبه گرایی به نتیجه نرسیدند مقرر شد تا دوشنبه هفته آینده بار دیگر جلسه شورای عالی کار برگزار شده و بخش دولتی نیز نظر خود را درباره میزان افزایش حقوق کارگران اعلام کند.