المانیتور به استناد یک مصاحبه اختصاصی با &#۳۹;محمد مصطفی&#۳۹;، رییس سوری شورای نظامی گزارش داد : دو روز قبل، فرماندهان روسیه به ما گفته اند از لحظه خروج نیروهای آمریکایی، نیروهای روسیه که در طول خط مرزی منبج با رودخانه فرات، مستقر هستند، جای آنها را خواهند گرفت.

&#۳۹;محمد مصطفی&#۳۹; که نام نظامی اش &#۳۹;ابوعادل&#۳۹; است، گفت: این جا به جایی بسیار آسان خواهد بود، زیرا فاصله بین نیروهای آمریکایی که خارج از &#۳۹;منبج&#۳۹; مسقر هستند و نیروهای روسیه که همراه با ارتش سوریه در ناحیه &#۳۹;آریما&#۳۹; حضور دارند، تنها نیم کیلومتراست.

المانیتور صحت این گفته را تایید می کند و نوشته است با پنج دقیقه رانندگی می توان از جایگاه آمریکایی ها به جایگاه ارتش سوریه وپایگاه روسیه در منبج رسید. این نیروها هرکدام، با پرچم های خود قابل شناسایی هستند.

شروان درویش، سخنگوی شورای نظامی که در این مصاحبه حضور داشت، گفت: ما آمریکاییها را ترجیح می دهیم. می خواهیم آنها بمانند. ما به نیروهای روسیه گفته ایم تا نیروهای آمریکایی نرفته اند، نمی خواهیم نیروهای روسیه بیایند.

قول فرماندهان روسیه برای جایگزینی نیروهای آمریکایی پس از تهدید رییس جمهور ترکیه مبنی بر اقدام نظامی علیه شورای نظامی شهر &#۳۹;منبیج&#۳۹; ، مطرح شد. شورای نظامی منبج با نیروهای خلق کرد سوریه متحد هستند و ترکیه می خواهد شورای نظامی شهر منبج و بازوی غیرنظامی آن از عوامل نیروهای خلق کرد سوریه پاکسازی شوند و می گوید ادامه حضور نیروهای خلق کرد سوریه در مدیت شهر منبج، برخلاف وعده های آمریکا برای پسا داعش است که قول داده بود پس از نابودی داعش، کردهای سوریه نفوذی در مدیریت شهری منبج نخواهند داشت.

شیخ فاروق المشی، رییس شورای قانونگذاری منبج به المانیتور گفت:هیچ فردی از نیروی خلق کرد سوریه در شورای منبج حضور ندارد.ادعای ترکیه دروغ است.اگر ترکیه به منبج تجاوز کند، جوابش را خواهیم داد.