عباس سلیمی نمین با بیان اینکه احمدی نژاد شیوه عوام فریبانه‌ای را برای بازگشت به قدرت در پیش گرفته است، ادامه داد: احمدی نژاد همچنان خود را عدالت طلب ترین، سالم ترین و صدها ترین دیگر می داند بنابراین به طور طبیعی مسائل آقای خاوری و امثال او را در این چارچوب پیگیری می کند تا اذهان جامعه را بفریبد.

این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد: امروز آقای احمدی‌نژاد خود را به زمین و آسمان می زند که به قدرت بازگردد، دروغ های بزرگ می‌گوید و فریبکاری‌های عجیب و غریب می کند، همه این‌ها فقط برای این است که به قدرت بازگردد در غیر این صورت دلیلی نداشت که این همه تلاش کند.