روزنامه مصری الیوم‌السابع نوشت، انور قرقاش، وزیر مشاور در امور خارجه امارات در سخنانی علیه انصارالله مدعی شد: رویارویی با انصارالله و رهایی از آن از اولویت‌های پرونده یمن است و عدم رهایی از این گروه تأثیر منفی‌ای بر امنیت منطقه می‌گذارد.

قرقاش در ادامه مدعی شد: رویارویی با انصارالله در یمن ارجحیت دارد و بدون آن ثبات برقرار نمی‌شود اما کسانی که سعی در ایجاد درگیری و فتنه‌انگیزی خارج از این چارچوب دارند محکوم به شکست هستند و راهی که به پیروزی ختم می‌شود، همکاری و جان‌فشانی است.

وزیر مشاور امارات در امور خارجه پیشتر مدعی شده بود که نقش امارات در یمن تاریخی و شجاعانه است.