در این طرح همچنین ۲۱۴ دستگاه خودرو و موتورسیکلت و ۹ هزار و ۷۶۷ اقلام سرقتی کشف و ۸۷ درصد از مالباختگان شناسایی شدند. ارزش اموال مکشوفه بالغ بر ۹ میلیارد تومان است.