کمال اکبری در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: پیش نویس لایحه سازمان‌های مردم نهاد در کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت مطرح و تکمیل شده است و به‌زودی به صحن دولت می‌رود تا برای ارسال به مجلس آماده شود.

 

وی ادامه داد: در کمیسیون همه دستگاه‌ها نظراتشان را بیان کردند و نکاتی در این میان مطرح شده است. همچنین نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد نیز نظراتشان را بیان کردند. در حقیقت وقتی قرار است لایحه تصویب شود باید همه نظرات جمع آوری شود تا به جمع بندی نهایی برسد.

 

معاون مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور گفت: امیدواریم این لایحه زمان زیادی در دولت نماند و به زودی به نتیجه برسد.

به گزارش ایسنا، یکی از مطالبات سازمان‌های مردم نهاد وجود قانون است که بتواند همه حوزه‌های سمن‌ها را شامل شود و اداره کند که در این راستا پیش‌نویس لایحه سازمان‌های مردم نهاد با کمک خود این سازمان‌ها آماده شده و قرار است پس از ورود به صحن هیات دولت و تصویب در آنجا، به خواسته‌های سازمان‌های مردم‌نهاد پاسخ داده شود.