مک گرگور چند روز پیش هنگام خروج از هتل، برای جلوگیری از عکس گرفتن یک جوان ۲۲ ساله، گوشی را از او گرفت و بعد از شکستنش، محل را ترک کرد.

مک گرگور رزمی‌کار ترکیبی و بوکسور ایرلندی‌ است. او اولین مبارزی‌ست که همزمان در دو وزن مختلف مسابقات یواف‌سی به قهرمانی رسیده و نیز یکی از بهترین مبارزان هنرهای رزمی ترکیبی در تمام ادوار به شمار می‌رود. او یک مبارز چپ دستِ هجومی و استاد مبارزه‌های روانی قبل از مبارزه فیزیکی است که می‌گوید از محمد علی کلی الهام گرفته‌است. کانر مک‌گرگور در سال ۲۰۱۷ از سوی مجله تایمز به عنوان یکی از ۱۰۰ فرد تأثیرگذار جهان انتخاب شد.