اعضای شورای شهر تهران ظهر امروز بررسی دو فوریت زمان برگزاری جلسات شورای شهر تهران را بررسی کردند و محسن هاشمی در مورد این دو فوریت گفت: بر اساس این دو فوریتی که در مورد برگزاری زمان جلسات شورای شهر در شش ماهه اول سال است، ۳۳ جلسه پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه بر اساس این دو فوریت در یک هفته دو جلسه خواهیم داشت و یک هفته در میان یک جلسه داریم، گفت: اعضای شورا در مورد زمان تعطیلات تابستانه سوال پرسیدند اما باید بگویم که اگر هیأت رئیسه در مورد زمان تعطیلات تابستانی به جمع‌بندی برسد آن را به اطلاع اعضای شورای شهر می‌رساند.

هاشمی با بیان اینکه شورای شهریکشنبه ۲۶ اسفند ماه جلسه خواهد داشت، گفت: از همه اعضای شورای شهر درخواست می‌کنم که در این جلسه حضور داشته باشند، چرا که یک دو فوریتی مهم از سوی شهردار تهران در حال ارسال به شورا است و باید آن را بررسی کنیم.

به گزارش ایسنا، نهایتاً اعضای شورای شهر به جدول زمانبندی برگزاری جلسات شورا در شش ماهه اول سال رأی مثبت دادند.