آناتولی گزارش داد، در همین راستا عملیات مشابهی در هشت استان برای بازداشت مظنونان وابسته به سازمان فتح‌الله گولن (روحانی در تبعید و مخالف دولت ترکیه) انجام گرفت.

بسیاری از این مظنونان در گذشته از شغل خود اخراج شده‌ بودند.

مقامات آنکارا بر این باور هستند که فتح‌الله گولن و اعضای سازمان فتو در پشت پرده کودتای نافرجام ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۶ قرار دارند.