به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت دلار در بازار امروز تهران نسبت به روز گذشته، با ۱۰۰ تومان کاهش، ۱۲,۹۰۰ (دوازده هزار و نهصد ) تومان شد.

قیمت دلار در بازار

 

قیمت دلار در بازار تهران

قیمت امروز دلار در بازار غیررسمی تهران مانند روز گذشته با کاهش قیمت روبرو شد، به طوری که دلار در بازار تهران که روز قبل تا 13,000 (سیزده هزار) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه 21 اسفند 1397 - با کاهش 0.77 درصدی به 12,900 (دوازده هزار و نهصد ) تومان رسید.

 

قیمت دلار هرات در بازار تهران امروز

قیمت دلار هرات در بازار تهران امروز با کاهش 1.41 درصدی، از 12,920 (دوازده هزار و نهصد و بیست) تومان به 12,740 (دوازده هزار و هفتصد و چهل ) تومان رسید.

 

 

آخرین قیمت دینار امارات در بازار

در بازار امروز درهم امارات در بازار تهران با 60 تومان کاهش، 3,540 (سه هزار و پانصد و چهل) تومان شد.