مجمع انتخاباتی فدراسیون هاکی از ساعت ۱۰ صبح آغاز شده و در این مجمع هم نماینده کمیته ملی المپیک فضل الله باقرزاده است. این دومین مجمع متوالی است که شاهرخ شهنازی حضور ندارد و باقرزاده به عنوان نماینده کمیته در مجامع شرکت می‌کند.

روز گذشته هم مجمع انتخاباتی هندبال بود که باقرزاده به عنوان نماینده کمیته ملی المپیک حضور داشت این در حالی است که پیش از این در اکثر مجامع انتخاباتی و سالیانه خود شهنازی شرکت می‌کرد.

گفته می‌شود شهنازی چند روزی است با توجه به مشکلات شخصی در کمیته ملی المپیک هم حاضر نمی‌شود.