احمد حکیمی پور، فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره برنامه انتخاباتی اصلاح‌طلبان در انتخابات سال آینده گفته‌: «برنامه‌ریزی اصلاح‌طلبان برای انتخابات سال آینده مجلس منسجم خواهد بود و امیدوارم قانون جدید انتخابات بتواند زمینه عدالت انتخاباتی را فراهم کند و مردم نیز با بهره‌گیری از حزبی‌شدن انتخابات بعد از این مطالبات خود را از حزب جویا شوند».

حکیمی‌پور درخصوص احتمال کاهش سبد رأی اصلاح‌طلبان به واسطه نارضایتی عمومی از دولت روحانی اظهار کرد: «وضعیت فعلی به هیچ وجه تنها بر گردن اصلاح‌طلبان نیست و همه نیروهای سیاسی مقصرند و هیچ‌گروه یا فردی نباید از پذیرش مسئولیت شانه خالی کند».

این در حالی است که اخیراً محمد خاتمی هم در دیدار با نمایندگان اصلاح‌طلب ابراز نگرانی کرده که مردم در سال آینده به اصلاح‌طلبان اعتماد نخواهند کرد و در انتخابات به آنان رأی نخواهند داد. از سویی از اعتدال‌گرایان هم مواضعی بیان می‌شود که نقش اصلاح‌طلبان در پیروزی روحانی را کمرنگ می‌دانند.