در بیانیه ای که از سوی سران «کالج آمریکایی امنیت ملی» تهیه شده، بیش از ۵۰ مقام سابق این کشور که این نامه را امضا کردند، خواستار بازگشت به برجام شدند.