اسپوتنیک گزارش داد، ابوبکر الصدیق، سخنگوی وزارت خارجه سودان تصریح کرد که سفر میخائیل بوگدانف، معاون وزیر خارجه روسیه به سودان به تعویق افتاد.

وی گفت که در مورد زمان این سفر متعاقبا توافق حاصل خواهد شد.