علیرضا قنادان در آئین رونمایی رسمی از طرح چراغ راه (تاکسی کتاب) تاکسی را یک نهاد اثرگذار فرهنگی در شهر دانست و گفت: این طرح با هدف افزایش فرهنگ کتاب خوانی و شروع یک حرکت فرهنگی در تاکسی‌ها آغاز شد و با تعبیه کتاب‌های داستانی کوچک با محور اخلاق در تاکسی، شرایط مطالعه مسافران را فراهم کرد. با شروع این طرح امید چندانی به اثربخشی آن در جامعه نداشتیم اما خوشبختانه با بازخورد مثبت این طرح مواجه شدیم.

وی افزود: تاکسیران‌ها قشری بسیار اثرگذار در بدنه فرهنگی جامعه هستند. تاکسی به عنوان یک نماد فرهنگی روزانه ۴/۵ میلیون سفر در روز را انجام می‌دهد و بین ۶۰ تا ۱۰۰ نفر را در روز جابجا می‌کنند. اگر تاکسی‌ها به یک نماد فرهنگی تبدیل شوند تأثیرگذاری بیشتری نسبت به کل نهادهای فرهنگی در سطح شهر تهران دارند.

این مقام مسئول ادامه داد: تاکسیرانان منطقه ۴ آغازگر یک فعالیت چشمگیر در تهران شدند و امیدواریم این طرح با گسترش در تمام سطح شهر تهران بیش از پیش ادامه پیدا کند.