آناهیتا همتی، عکسی مربوط به ۱۳ سال پیش در کنار سه بازیگر پیشکسوت را در اینستاگرام به اشتراک گذاشت و یکی از راه‌های برون رفت از دلتنگی را، خاطره‌بازی دانست. 

«... یکی از راه‌های برون رفت از دلتنگی، خاطره بازیست. خانم نادره عزیزم، شما با رفتنتون، کلی مهربانی رو با خود بردید. آقای محمدعلی کشاورز و آقای اسماعیل شنگله پاینده باشن. منزل آقای شنگله، سال هشتادوچهار ، سیزده سال پیش.»