برای خرید خودرو لکسوس بسته به مدل، کارکرد، سال تولید، آپشن و ... باید هزینه های متفاوتی را پرداخت کرد.

خرید لکسوس چقدر هزینه دارد؟

خرید لکسوس چقدر هزینه دارد؟