علیرضا منصوریان سرمربی تیم ذوب آهن اصفهان در هفته گذشته دیر به نشست خبری رفت و همین مسئله باعث شد تا او با خبرنگاران درگیری لفظی پیدا کند.

امیرمحمد سلیمانی در گزارشی نسبت به این اتفاق واکنش نشان داده است.در بخشی از این گزارش آمده است:« علیرضا منصوریان با تاخیری طولانی به نشست خبری پس از بازی می آید، از او محترمانه سوال می شود چرا اینقدر دیر تشریف آورده اید، او هم عصبانی می شود. سفره دلش را باز می کند که چرا هیچکس درک نمی کند او آدم محبوبی است و این محبوبیت نباید باعث غرور شود. سرمربی ذوب آهن در نشست خبری پس از پیروزی اش به جای آن که حرف های غیرفوتبالی را در حاشیه سوالات خبرنگاران مطرح کند، شروع به پند و اندرز می کند. منصوریان با تاخیری طولانی سراغ خبرنگارانی می آید که منتظر او هستند و بعد طلبکار هم می شود که چرا آن ها نمی فهمند او داشته با هوادارانش سلفی می گرفته است.»