به گزارش واحد مطبوعاتی فرودگاه بین المللی حیدر علی اف ، این هواپیمای مسافربری که از بحرین عازم مسکو بود ، در فرودگاه بین المللی باکو فرود اضطراری کرد . 

این گزارش افزود: دلیل فرود اضطراری این هواپیما احتمال بمب گذاری در آن بوده است و گروه های امدادی فرودگاه بین المللی باکو بلافاصله نسبت به تخلیه ۲۲۵ مسافر آن اقدام کردند . 

اعضای گروه اضطراری فرودگاه بین المللی باکو در حال حاضر مشغول بازرسی از هواپیما هستند .