در مرحله دوم در رقابت بین علیرضا پاکدل و احمد گواری، پاکدل با ٢٣ رای در مقابل ١٣ رای به عنوان رییس جدید فدراسیون از سوی اعضای مجمع انتخاب شد.

علیرضا پاکدل در دوره ریاست علیرضا رحیمی در فدراسیون هندبال به عنوان نایب رییس فعالیت می‌کرد.