ساعت ۲۴ امشب، پرداخت نود و هفتمین مرحله از  یارانه نقدی  ۴۵هزار و ۵۰۰تومانی انجام می شود و قابل برداشت از حساب سرپرستان خانوار است.

همزمان با پرداخت نود و هفتمین مرحله یارانه نقدی، افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، نیز امشب (دوشنبه ۲۰ اسفند ۹۷ )ساعت ۲۴ به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت می‌شود.

در ۸ سال گذشته ۷۷ میلیون و ۳۸۷ هزار نفر  رقمی حدود ۴ میلیون و ۴۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان درقالب یارانه نقدی دریافت کرده اند.