پس از دیدار روحانی و برهم صالح، نشست خبری رؤسای جمهور ایران و عراق برگزار شد.

روحانی صبح امروز وارد عراق شد.