خبرگزاری آلمان گزارش داد، «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان در جریان سفر به افغانستان در بازدید از نیروهای نظامی مستقر در مزار شریف اظهار داشت: از پارلمان آلمان می‌خواهم تا با فراهم آوردن زمینه‌های لازم شرایط تداوم حضور نظامی در افغانستان را ایجاد کند.

وی در ادامه افزود: شرایط کنونی افغانستان نیاز به تداوم حضور نظامیان آلمان دارد و آنها به واسطه تداوم حضور می‌توانند اقداماتی در جهت بهبود اوضاع انجام دهند.

آلمان در حال حاضر ۱۳۰۰ نیروی نظامی مستقر در مناطق مختلف افغانستان دارد که تحت نظارت سازمان ملل هستند.

ناتو همواره بر مقابله با تروریسم در افغانستان و تأمین امنیت و ثبات در این کشور تاکید دارد.