غلامعلی صادقی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رییس قوه قضاییه در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت نظامی بازداشت شده امریکایی در این استان گفت: حکم این پرونده صادر شده اما از جزییات آن اطلاع ندارم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا پرونده شاکی خصوصی داشته یا خیر گفت : این پرونده هم شاکی خصوصی دارد و هم عمومی.

وی درباره اینکه ایا اتهام امنیتی هم دارد؟ گفت: بله اتهام امنیتی دارد.