به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت دلار در بازار غیررسمی امروز با ۲۰۰ تومان کاهش، ۱۳,۰۰۰ (سیزده هزار) تومان شد.

قیمت دلار در بازار

آخرین قیمت دلار در بازار تهران

قیما امروز دلار در بازار غیررسمی تهران مانند روز قبل با کاهش قیمت روبرو شد، به طوری که دلار در بازار تهران که روز قبل تا 13,200 (سیزده هزار و دویست ) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه 20 اسفند 1397 مصادف با 11 مارچ 2019 - با کاهش 1.53 درصدی به 13,000 (سیزده هزار) تومان رسید.

 

آخرین قیمت دلار هرات در بازار تهران

 

دلار هرات در بازار تهران امروز با کاهش 2.1 درصدی، از 13,120 (سیزده هزار و یکصد و بیست ) تومان به 12,850 (دوازده هزار و هشتصد و پنجاه ) تومان رسید.